O Srbiji

Opšte

Zemlja velikih mogućnosti

Vlada Republike SrbijeRepublika Srbija, zemlja velikih mogućnosti, smeštena je srcu Balkana. Njena površina iznosi 88.361 km2, i u noj živi preko 10 miliona stanovnika različitih nacionalnosti i religija. Aktuelna Vlada Republike Srbije konstituisana je 15. maja 2007. godine; predsednik Vlade je dr. Vojislav Koštunica (DSS) a osim potpredsednika i generalnog sekretara sačinjavaju ju je još 23 ministra. Parlament ima 250 članova, a poziciju čini demokratski blok stranaka.

UščeGlavni grad Republike Srbije je Beograd. Grad sa 1.600.000 stanovnika leži na ušću Save u Dunav. Beograd je jedan od najstarijih evropskih gradova i još iz antičkih vremena predstavljao je značajnu saobraćajnicu jer spaja Istočnu i Južnu Evropu kao i jug i zapad. Beograd je prestonica Srpske kulture, edukacije, nauke i ekonomije. Kao dokaz njegove burne istorije svedoče brojni narodi koji su naseljavali teritoriju Beograda još od antičnih vremena, međutim većina se dodelila u novije vreme. I danas je ovaj grad zbog raznolikosti događanja veoma popularna turistička destinacija. Ostali veći gradovi u Srbiji su Novi Sad sa 330.000 i Niš sa 250.000 stanovnika i Kragujevac.


Za investitore

Činjenice govore da je reč o tržištu sa velikim potencijalom

Poslovne zgradbeJoš pre izvesnog kraćeg vremena Srbija je u svetu bila poznata kao područje stalnih potresa i velikog investicionog rizika. U poslednje vreme ta slika izuzetno se brzo menja i 2005. godine njen glavni grad Beograd od strane publikacije FDI Magazine izabran je za grad budućnosti u Južnoj Evropi.

Nagrada je dodeljena na osnovu ekonomskog potencijala, troškovne efikasnosti, raspoloživih ljudskih resursa, razvijenosti informacione tehnologije i telekomunikacije, transporta, kvaliteta života i promocije direktnih stranih ulaganja. Porast broja izgrađenih nepokretnosti u celoj Srbiji pruža velike mogućnosti za poslovne i privatne kupovine, postoji veliki broj javnih i privatnih zdravstvenih institucija, izuzetno povoljno poresko zakonodavstvo i razvoj školskog sistema – to su sve razlozi zašto se poslovni ljudi odlučuju upravo za Srbiju.

  • Strateška lokacija za prodor na tržišta Evrope, Azije i Bliskog istoka.
  • Pristup slobodnoj carinskoj zoni u jugoistočnoj Evropi sa 60 miliona potrošača.
  • Jedina zemlja izvan Zajednice nezavisnih zemalja koja je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.
  • Najniža poreska stopa na dobit preduzeća u Evropi.
  • Obrazovana i jeftina radna snaga.
  • Stabilan i održiv privredni rast.
  • Niska i umirena inflacija.
  • Veliko poverenje investitora koje se ogleda u stalnom rastu stranih ulaganja.
  • Pojednostavljeni propisi o spoljnoj trgovini i stranim ulaganjima.