Preduzetnički inkubator

O inkubatoru

Svoje poslovanje otpočnite u uređenom okruženju

Preduzetniški inkubatorOsnovni zadatak preduzetničkog inkubatora jeste pružanje usluga u periodu pred-inkubacije i inkubacije preduzeća. To uključuje savete u vezi sa osnivanjem preduzeća, registraciju preduzeća, obezbeđivanje uslova za zdrav rast, savete o mestu za rad, savete i pomoć u pronalaženju potrebnih kadrovskih, finansijskih i drugih izvora za poslovanje preduzeća.


Registracija preduzeća

Za registraciju preduzeća potreban Vam je samo jedan dan

Formular za registracijuUslugu osnivanja preduzeća vršimo jednostavno i brzo uz pomoć pouzdanih i proverenih partnera. Sa Vama smo od početka, kada Vam pružamo savete u pogledu strateških odluka i pripreme preduslova, pa sve do kraja, kada je Vaše novo preduzeće potpuno spremno za poslovanje.

Registracija preko našeg preduzeća ne traje duže od 10 dana. Sa Vaše strane je dovoljan samo jedan dolazak u Beograd radi potpisivanja potrebne dokumentacije na sudu i kod banaka. Neophodni uslovi za registraciju su postojanje sedišta odnosno poslovnega prostora i ovlašćenog knjigovođe, što Vam, takođe možemo mi obezbediti.


Virtualna kancelarija

Potrebna Vam je samo lokacija za sedište preduzeća?

Virtualna kancelarijaVirtualna kancelarija jeste usluga koju pružamo strankama koje, za početak, žele samo da osnuju preduzeće koje, međutim još neće početi sa poslovanjem. Na taj način novoosnovano preduzeće ima sedište u inkubatoru, na tu adresu prima poštu i pozive a mi se brinemo da sve bude preusmereno na njega.


Preduzetniško svetovanje

Prvi koraci su najteži

Preduzetniško savetovanjeNovonastala preduzeća u Srbiji redovno se susreću s pitanjima o načinu poslovanja, radnoj snazi, finansijskim izvorima, prostornim mogućnostima, povezivanjem sa preduzećima i organizacijom sastanaka sa potencijalnim poslovnim partnerima. Osim odgovora na ta pitanja nudimo i savetodavne usluge u pogledu javnih konkursa, sredstava iz fondova EU koja su na raspolaganju preduzetnicima, kao i o drugim načinima finansiranja.

Naša dugogodišnja iskustva na srpskom tržištu i u vezi sa našim partnerima predstavljaju garanciju da ćemo Vam pružiti pravu pomoć.