Svetovanje

Podjetniško svetovanje

Na začetku je vsak nasvet dobrodošel

Malim in srednje velikim novo ustanovljenim podjetjem ponujamo sledeča znanja:

  • Spoznati vlogo podjetništva in posebnosti dela v Srbiji.
  • Razvijati temeljne zmožnosti in veščine podjetnikov.
  • Razviti sposobnosti osebnega in pisnega komuniciranja s podjetniki v Srbiji.
  • Spoznati primere "dobrih praks" podjetništva v Srbiji.
  • Pridobiti znanja za vodenje manjših različnih projektov.
  • Ponuditi pomoč pri iskanju finančnih, kadrovskih, prostorskih in drugih virih.

Naložbeno svetovanje

Obogatite še svoje zasebno premoženje

Srbija in Balkan sta v zadnjem letu postala izredno zanimiva za različna vlaganja v vrednostne papirje. Prav tako se je sam trg vrednostnih papirjev razvil in ponuja mnogo možnosti, ne samo delnice, obveznice in blagajniške zapise.

Mi vam, v povezavi s partnerji omogočamo, da znižate rizik vlaganja v zelo tvegane družbe in naložbe. Pripravljeni smo vam svetovati pri pojasnjevanju različnih naložbenih možnosti in predlagati zanesljive finančne partnerje v Srbiji.


Svetovanje glede virov financiranja

Ne zavirajte rasti zaradi pomanjkanja financ

Bančništvo je najrazvitejša srbska panoga, kjer večino bančnega sektorja obvladujejo tuje banke. Vendar se zaradi dolgoletne izolacije trg še ni stabiliziral in so obrestne mere ostale na zelo visokem nivoju. Tako podjetja v Srbiji izredno težko dobijo kreditne linije pod 10 % obrestno mero.

Naše dolgoletne izkušnje v bančnem sektorju ter poznavanje delovanja večine bank, nam omogoča, da vam pomagamo najti ugodne finančne vire, ki vam bodo tudi hitro dostopne.

Tovrstnega svetovanja so naši klienti v inkubatorju deležni brezplačno.


Nepremičninsko svetovanje

Ste že kupovali ali najemali nepremičnine v Srbiji?

V kolikor iščete prostor v Beogradu ali drugje v Srbiji, boste najprej naleteli na problem urejanja dokumentov in dostopnosti potrebne infrastrukture (internet, telefon).

Mi vam omogočamo, da vam najdemo prostor, sami oddamo že opremljen prostor oziroma vam zgolj svetujemo.