Povezovanje

Individualni match-making

Iskanje potencialnih partnerjev

Podjetjem, ki iščejo potencialne partnerje nimajo pa še točno izdelanih preferenc izdvojimo skupino najprimernejših podjetij, ki jo kontaktiramo in se skladu z potrebami naše stranke dogovorimo za način in obliko predstavitve.

V sklopu storitve se tako najprej sestanemo z vami in definiramo vaše potrebe in pogoje, ki jih mora zadovoljiti bodoči partner. Iz baze potencialnih podjetij glede na obojestranski interes izdvojimo skupino najprimernejših podjetij. Nato glede na želje stranke organiziramo posamične sestanke ali enkratno predstavitev vsem podjetjem. Temu sledi skupna analiza uspešnosti in predlogi za nadaljnje delo.


Organizacija sestankov

Za vas se dogovorimo za sestanke tudi na najvišjih nivojih

V primeru, da ima podjetje že izdelan načrt vstopa na srbski trg in ve s kom bi se bilo potrebno sestati, vam ponujamo pomoč pri organizaciji konkretnih sestankov.

Glede na to, da je Srbija še vedno tranzicijska država je velikokrat težko priti v kontakt s pravimi ljudmi oziroma se večina pomembnih odločitve še vedno sprejemajo v visokih političnih krogih. In ravno zato smo tu, saj s svojim poznavanjem poslovnega okolja in že vpeljanimi partnerskimi povezavami znamo priti do pravih ljudi, kar dokazujejo dosedanji uspehi pri povezovanju slovenskih podjetij s srbskimi.


Organizacija promocijskih dogodkov

Neformalno druženje je v Srbiji sestavni del posla

Izkušnje kažejo, da so za promocijo podjetij najprimernejši dogodki kjer se s potencialnimi kupci ustvari tudi neformalen odnos in se tako lažje najde skupne interese.

V ta namen smo že organizirali različne dogodke (golf turnir, družabni dogodek ob promociji novih kolekcij, ipd.), ki jih občasno organiziramo ob sodelovanju s Slovenskim poslovnim klubom in Srbsko asociacijo meneđera.

Torej, v kolikor želite animirati večje število potencialnih klientov smo vam pripravljeni izpeljati celotni dogodek s povabili in oceno prisotnosti.