Raziskave

Konjukturna gibanja

Mesečno zajemamo in analiziramo glavne makroekonomske kazalce

Konjukturna gibanjaV sklopu naše redne dejavnosti je pripravljanje rednih mesečnih poročil o konjukturnih trendih v Srbiji. Področja, ki jih stalno spremljamo so rast cen in inflacija, blagovna menjava, stroški dela in rast industrijske proizvodnje.

Teh informacij so deležna tudi podjetja, ki imajo prostore znotraj našega inkubatorja oziroma če so člani Slovenskega poslovnega kluba. Ostala podjetja dobijo podatke preko naročila. Za zunanje interesente pa ponujamo tudi poglobljene analize konjukturnih trendov, ter po želji tudi drugih vrst analiz in svetovanj.


Panožne analize

Spoznajte posebnosti vaše panoge na srbskem tržišču

Storitev izdelave panožne analize je namenjena predvsem strankam, ki želijo poglobljeno spoznati stanje v določeni panogi, kdo so glavni predstavniki, odločevalci ter postavljalci pravil:

 • Opis makroekonomskih kazalcev
 • Opredelitev panoge in njene strukture, pregled finančnih podatkov in kazalnikov
 • Pregled zakonodaje
 • SWOT analiza panoge
 • Določitev vodilnih podjetjij na lokalnem in globalnem trgu, pregled ostalih podjetij in možnosti prevzemov
 • Določitev panožnih trendov in izzivov za prihodnost
 • Zadnje industrijske novice

Celovite tržne analize

Podrobno preučimo stanje na trgu in predlagamo strategije

Za razliko od konjukturnih trendov, ki so jih deležni vsi naši klienti, in panožne analize se pri celoviti tržni analizi z naročnikom natančno dogovorimo o ciljih in vrednostih, ki naj bi jih raziskava prinesla.

Natančneje celovita tržna analiza vsebuje:

 • Analiza kupcev
 • Analiza konkurentov
 • Analiza zunanjega okolja
 • Analiza trga
 • Predlog strategij

Študije stanja in izvedljivosti

Preverite izvedljivost planiranih investicij

Pri odločitvah o večjih investicijah in kompleksnejših projektih je analiza stanja in izvedljivosti ključnega pomena, saj nam pove ali je smiselno storiti tako velik korak in kako naj ga izvedemo.

Analiza stanja nam da vpogled v trenutno situacijo ter napoved razvoja dogodkov v prihodnosti. Če trenutno stanje primerjamo z željenim, ki naj bi bil rezultat investiranja, lahko identificiramo kaj vse je potrebno še storiti, kakšna sredstva za to potrebujemo ter kako in kdaj naj se lotimo izvedbe. Z analizo izvedljivosti nato ugotovimo ali je podjetje načrtovano investicijo zmožno izpeljati.